Jste zprostředkovatel, kupující nebo prodávající a chcete vyřešit profesionálně převod nemovitosti?

Zde se můžete seznámit s podrobnostmi o jednotlivých způsobech poskytnutí právní služby při převodech nemovitostí pomocí realitních zprostředkovatelů: 

 

  PRÁVNÍ PROVĚRKA NEMOVITOSTI

 • připravíme pro vás základní prověrku převáděné nemovitosti a účastníků převodu - základní základní informace, které byste měli vědět. Rychle a výhodně jako nezbytné podklady pro Vaši další práci.
 • zajistíme list vlastnictví (LV) a nabývací titul (kontrola vlastnictví)
 • prověříme, zda se nemovitost nachází v záplavovém území z pohledu pojistitelnosti 
 • prověříme umístění sídel v nemovitosti
 • oveříme kupujícího/prodávajícího v exekučním a insolvenčním rejstříku
 • Potřebujete komplexnější prověrku? Kontaktujte nás.

 

  PŘEVOD NEMOVITOSTI

 • tato služba Vám vyřeší potřebné úkony pro převod nemovitosti
 • po rezervaci nemovitosti Vám pomůžeme transakci dokončit
 • nastudujeme si případ a připravíme základní právní prověrku nemovitosti (v ceně)
 • informujeme účastníky o převzetí případu, zjistíme základní údaje o nich a jejich představě převodu
 • vypracujeme návrh smluvní dokumentace (kupní smlouvy)
 • zkoordinujeme připomínky stran, vypracujeme návrh na vklad do katastru nemovitostí
 • zohledníme ujednaný způsob vypořádání kupní ceny
 • zajistíme podpis dokumentace u nás v kanceláři v Praze nebo v Přerově

 

  PŘEVOD NEMOVITOSTI S ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVOU

 • tato služba Vám vyřeší potřebné úkony pro převod nemovitosti včetně vypořádání kupní ceny
 • po rezervaci nemovitosti Vám pomůžeme transakci dokončit
 • nastudujeme si případ a připravíme základní právní prověrku nemovitosti (v ceně)
 • informujeme účastníky o převzetí případu, zjistíme základní údaje o nich a jejich představě převodu
 • vypracujeme návrh smluvní dokumentace (kupní smlouvy)
 • zkoordinujeme připomínky stran, vypracujeme návrh na vklad do KN
 • zajistíme podpis dokumentace u nás v kanceláři v Praze nebo v Přerově
 • úschováme kupní cenu v advokátní úschově v naší kanceláři
 • kupní cenu vyplácíme po splnění ujednaných podmínek, typicky po vkladu vlastnického práva

 

Další informace naleznete v často kladených otázkách.

Bližší podmínky poskytnutí právních služeb naleznete v našich podmínkách pro poskytování právních služeb.